Arsa Alım Satım Vergisi Ne Kadar?

46 Okunma — 13 Aralık 2021 12:07
3 24

İçindekiler;

Arsa Alım Satım Vergisi Ne Kadar?

Arsa Alım Satım Vergisi Ne Kadar? Barınma amaçlı konut ihtiyacının yanında ülkemizde en güvenli yatırım araçlarından biri de gayrimenkul alımıdır. Bu nedenle emlak alırken ve satarken vergi boyutu çok önemli hale geliyor. Zira taşınmazın devri ve iktisabı yapılırken Harçlar Kanununa göre tapu işlemlerinde fiili alım-satım bedeli üzerinden satış senedinin ödenmesi gerekmekte olup; Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’na göre, sahip olunan mülk edinildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde satılmaktadır.

Ve elde edilen gelir, değer artışı olarak yıllık beyanname olarak belirtilen mahsup tutarını aşmaktadır. Konut sakinleri hem özel tüketim vergisi hem de gelir vergisi şeklinde ödenmesi gereken vergi ve gelir vergisini gayrimenkul alıp satarken ödemezlerse, zorunlu bir tarhiyatın karşılanması mümkün olabilir.

Arsa Satış Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Gerek konutlar için ve gerekse de arsalar için aslında alım satım işleri çok karmaşık ve zorlu bir süreç gibi algılansa da oldukça basit bir işlem sürecidir. Arsa Satış Süreci Nasıl Gerçekleşir? Diye düşünüyorsanız yapmanız gereken tapu dairesinin talep ettiği evrakları doldurup tapu harcı ve tapu fonunu ödemek.

Bu iki işlem tamamlandıktan sonra tapu devir işlemine başlayabilir ve 1 veya 2 gün içerisinde işlemi tamamlayabilirsiniz. Ülkemizde mülk sahibi olmak, iyi bir yatırım aracı olarak, sahiplerine değer artışından dolayı kazanç, kira geliri nedeniyle de ek gelir sağlamakta; Öte yandan, sahiplerine çeşitli kanunlarda birçok mali yükümlülük yüklemektedir.

1 39

Gayrimenkul Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Gayrimenkul olarak tanımlanan taşınmaz malların sahipleri ya da taşınmaz almak isteyenler için birtakım sorumluluklar bulunur. Gayrimenkul sahiplerinin yükümlülükleri nelerdir? Bu soruya şöyle cevap verilmelidir. Ülkemizde gayrimenkul sakinlerinin uygulamada karşılaştıkları mali yükümlülüklerden bazıları şu şekilde maddeler halinde yazılmıştır:

  • Gayrimenkul alım satımında ödenen tapu ve kadastro harcının ödenmesi
  • Alım satım değer artışının belirli koşullarda vergiye tabi olması
  • Emlak vergisinin belediyelere ödenmesi
  • Gayrimenkul alım satımı devam eden ve devam eden gayrimenkul alım satımı ile ilgili olarak işletme geliri ve KDV yükümlülüğünün gerekliliği ve belki de en önemlisi yıllık kira gelirini Vergi Dairesine yıllık beyanname ile beyan etme yükümlülüğünün bulunması.

Tapu Alım ve Satım Masraflarını Kim Üstlenir?

Tapu alım satım işlemlerinin birtakım masrafları yasal olarak vardır ve mutlaka tapu işlemi tamamlanmadan önce ödenmelidir. Peki, Tapu Alım ve Satım Masraflarını Kim Üstlenir? Alım satım işlerinde karşılanması gereken masraflar için tek taraflı yükümlülük üstlenmesi ya da müşterek anlaşmalar yapılabilir. Eğer ki müşterek olmasına karar verilmemişse müşterek ücretin yarısı alıcı, yarısı satıcı tarafından ilgili kuruma ödenir.

2 29

Resmi olarak tapu harçları genellikle eşit miktarlarda ödenir. Kanuna göre emlak alım satım bedeli hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenmelidir. 492 sayılı Harçlar Kanununda (4) numaralı tarifeye dâhil edilen tapu işlemleri tapu harcına tabidir. Taşınmaz devir ve iktisabında, tapu işlemlerinde taşınmazların fiili alış ve satış fiyatlarının belirtilmesi ve tapu harcının bu gerçek bedellerin üzerinde ödenmesi ve gelir elde edilmesi durumunda vergi beyannamesi verilmesi zorunludur.

Arsa Tapusu Nasıl Alınır?

Müstakil ev, daire, arsa ve arazi için yapılan alım satım işlemlerinde, mülk sahibinin o mülkün gerçek sahibi olduğunu ispatlayan resmi evrak tapu olarak adlandırılır. Gayrimenkul sahibi, sahibi olduğu taşınmazı sattığında yeni bir tapu düzenlenir ve bu yeni tapu yeni alıcının adına hazırlanır. Satın aldığınız ya da alacağınız gayrimenkuller için Emlak Tescil Genel Müdürlüğü’ne başvurarak başvuru belgesi alabilirsiniz.

Arsa Tapusu Nasıl Alınır? Tapu almak isteyen yatırımcıların almak istediği arsa için gerekli başvuruyu Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne yapması, başvuru esnasında da vermesi gereken belgelerini hazır bulundurması gerekir. Ayrıca yatırımcının mutlaka ödemesi birde  tapu harcı vardır. Tapu işlemlerinde yer alan fon ücreti döner sermaye hizmet bedelleri her yıl yeniden düzenlenir. Alıcı ve satıcı olan taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça bu tutar alıcı tarafından ödenir.

Arsa Tapu Masrafları Ne Kadar?

Arsa, devletin yetkili kurum ve kuruluşları tarafından yeraltı ve yerüstü planlamalarının yapıldığı, parselleme denilen işlemlerin tamamlandığı ve altyapı çalışmalarının da bitirildiği toprak parçalarıdır. Arazilerden farklı olarak üzerinde şehirleşme planlarının tamamlandığı arsalar da aynı konutlar gibi alınıp satılabilir.

Arsa Tapu Masrafları Ne Kadar? Satış bedelinin %4’ü baz alınarak hesaplanan harç, tapu harcı ve tapu masrafı olarak satışı gerçekleştirilecek tüm gayrimenkulleri kapsar. Tapu harcına ek olarak döner sermaye bedeli de eklenir ve bu bedeller arsayı satın alan yeni hak sahibi tarafından ödenir.

  • Devletsel.com ekibi olarak sizlere bu makalemizde umarız sizlere fayda sağlayabilmişizdir bu ve bunun gibi konular için sitemize burdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki içerik:

Arsa Alım Satım Vergisi Ne Kadar?