sv

Dava Açmak Ne Kadar Tutar?

95 Okunma — 20 Nisan 2021 09:40
Devletsel 7 1

Dava Açmak Ne Kadar Tutar?

Kişi, kurum ya da kuruluşlarla uzlaşma sağlanamayabilir. Hakkınızı aradığınız tüm davalar, mahkeme önünde bir kurum kuruluş ya da bireyin aleyhine olan durumlardır. Dava dilekçesi, dava için ilk adımdır. Dava açıldığı takdirde hakkınızı adalet dahilinde ararsınız. Bu süreçte ise davanın türü, içeriği, tarihi dahilinde ödeyeceğiniz ücret değişkenlik gösterebilir. Ücretler harç ve gider avansının tahsil edilmesidir. Özel avukat ile çalıştığınızda ise avukatınıza da ödemeniz gereken bir miktar ücret vardır. Dava açma ücreti minimum 200 TL’ye tekabül etmektedir. Yürütmeyi durdurma da ücrete tabidir ve 196 TL’dir. Bireysel açılan başvuru harcı 364 TL’dir. Mahkemenin türüne göre ücret değişkenlik gösterir. Dava masrafları davanın değeri, taraf sayısı, bilirkişi, keşif ve tanık da dahil olunca artmaktadır.

İş Mahkemesi Nedir ve Ücreti

Devletsel 26

İşçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların devlet tarafından yargılanması için İş Mahkemesine başvurulmalıdır. İş mahkemesi özel mahkeme niteliğindedir. İşçinin kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi alacaklarını belirler. İşçinin alacağı ücret, yıllık izin ücreti, mesai ücreti gibi ücretleri belirler. İş kazasına bağlı olarak maluliyet ya da ölüm tazminatı İş mahkemesi tarafından incelenir. İş kazasının tespiti de taraflarınca sağlanır. Bazı durumlarda İş Mahkemesi arabulucu talep edebilir. İki tarafında tanımadığı uzman bir kişi, yani arabulucu,  dava sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıkları çözmeye yardımcı olur. Davalar dilekçe ile sağlanır. İki hafta içerisinde İş Mahkemesi tebliğde bulunur. Deliller ve taraflar mahkeme önünde haklarını savunur ve yargılanır. 2 tanık, tebligat masrafı 150 TL’dir. Bilirkişi ücreti ise 220 TL’dir.

Boşanma Davası Açma Nasıl Olur ve Ücreti

Evliliklerin anlaşmazlık doğrultusunda mahkeme kararıyla sonlanması Aile Mahkemesi tarafından sağlanır. Evliliği sona erdiren bu durum, yalnızca hakim tarafından karara bağlanır. Boşanma davası açmadan önce gerekçe belirtilmelidir. Boşanma sebepleri arasında yer alan şiddetli geçimsizlik, aldatma, terk, hayata kast, onur kırıcı davranışlar belirtilmelidir. Evliliğin en az bir yıl sürdüğü boşanma talepleri anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma yoluyla sağlanır. Davacının dilekçesi doğrultusunda, 2 hafta içerisinde davalıya tensip zaptı gönderilir. Davalının eline tebligatın ulaştığı tarihten itibaren yasal süreç başlar. Deliller olmadan yapılan dava başvuruları, hakem tarafından reddedilir. Dava dahilinde alınacak maddi ve manevi paylaşımlar hukuk aracılığıyla sağlanır. Anlaşmalı boşanma ücreti 4080 TL’dir. Çekişmeli boşanmalarda ücret ayrıdır ancak bu ücret tek taraflı ödenir. Her iki tarafın da ayrı ayrı avukat tutup avukat ücretini de ödemeleri gerekir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

Devletsel 1 24

Özel hukuk davalarından sorumlu olan mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Tek hakimli olur ve adliyede işlem görülür. Taşınır ya da taşınmaz mal veya hak paylaşımı, ortaklığının giderilmesi bu mahkeme tarafından sağlanır. Arabuluculuk bürosuna itirazların görüldüğü mahkeme de Sulh Mahkemeleri’dir. Kat mülkiyet dosyaları, kira tahliye davası, ortaklığın giderilmesi davaları, kira bedelinin düzenlenmesi, miras ortaklığına temsilci atanması, miras belgesinin iptaline Sulh Hukuk Mahkemesi bakar. Aynı zamanda da terekenin borç tespit tavası, kayyum atanması, kayyumluk şartları dosyaları, vasi atanması ve vasinin görevden çekilmesi, vasiyetnamenin açılması, çocuk mallarının korunması Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından hak gözetilerek sonuçlanır.

Davalar Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Davalar, iki kişi ya da kurum, kuruluş gibi faaliyet gösteren ve anlaşmazlıkların olduğu durumlarda aranan hukuksal yoldur. Kanunlar sayesinde haklar korunur. Mahkemeler sayesinde davalar yargılanır ve sonuçlanır. Avukatlar ise dava sürecinde hukuk yolunu izleyen ve savunan kişilerdir. Başvurulan davanın türüne, taraflara, başvurulan mahkemeye göre süreç farklılık gösterebilir. İş Mahkemeleri 446 gün, Aile Mahkemesi 165 gün, Sulh Hukuk Mahkemesi 109 günde karara bağlanır. Ancak bu süreçler ortalama olarak belirlenmiştir. Anlaşmazlıklar, uzlaşmalara göre davanın seyri değişkenlik gösterebilir ve süreçte farklılıklar yaşanabilir. Sürecin uzun ya da kısa olmasına bakılmaksızın hak, hukuk yoluyla aranmalıdır.

Sıradaki içerik:

Dava Açmak Ne Kadar Tutar?