sv

Dünya Hakkında 50 İlginç Gerçek! 

122 Okunma — 31 Ağustos 2020 20:04
Dunya Hakkinda 50 Ilginc Gercek

Dünya Hakkında 50 İlginç Gerçek!

  1. Dünya’da üretilen en pahalı yapı, yapımı için 150 milyar dolar harcanmış olan Uluslararası Uzay İstasyonu’dur. 
  2. Dünya’nın en uzaktan çekilmiş fotoğrafı, yaklaşık 6 milyar kilometre öteden çekilmiştir ve Soluk Mavi Nokta olarak bilinir.

  3. Dünya üzerinde keşfedilmiş en dayanıklı canlı olan Tardigrad, vakumlu uzay ortamında 10 gün hayatta kalabilmektedir. Bir insan uzay boşluğunda, tamamen korunmasız olarak en fazla 2 dakika hayatta kalabilir. 
  4. Çin’deki hava kirliliği uzaydan görülmektedir. 
  5. Çin Seddi, uzaydan görülemez. 
 • Dunya Hakkinda 50 Ilginc GercekBir günde 24 saat yoktur. Doğrusu, 23 saat 56 dakika 4 saniyedir. 

  1. Dünya, bir bowling topundan bile daha pürüzsüzdür. Bowling topunun üzerindeki, hissedilemeyen pürüzlerin aksine, en yüksek dağ ile en derin okyanus bile Dünya yüzeyinin kalınlığının sadece 5.000’de 1’ini oluşturur.

  2. Sputnik‘in 1957’de uzaya gönderilmesinden beridir, Dünya çevresinde dolanmak üzere fırlatılmış toplamda, an itibariyle 22.000 adet uydu dolanmaktadır Bunların sadece %5’i çalışmaktadır, %8’inin yakıtı bitmiştir, %87’si ise bozuktur/çalışmamaktadır. 
  3. Her gün, uzayda yarattığımız uydu çöplüğünden ortalama olarak 1 parça Dünya’ya geri düşmektedir. 
  4. Her gün uzaydan Dünya’ya 100 ton ağırlığında meteorit tozu düşmektedir. 
  5. Dünya’ya düşen en büyük meteor, krater oluşturmamıştır. Meteor, yapısı itibariyle köşeli ve kenarları düz olduğu için, muhtemelen bir taşın suda sekmesi gibi yüzeyde sekmiş ve durmuştur.

  6. Armstrong Limiti olarak bilinen yükseklik limiti yerden 19 kilometredir. Bu limitten sonra astronot kıyafeti giymek gerekmektedir. Eğer giyilmeyecek olursa, vücuttaki su, vücut sıcaklığında kaynamaya başlayacaktır.
 • Ozon deliği küçülmektedir. 

  1. Eğer fabrikalara uygulanan CO2 salınımı ücretlendirmesi üzerinden hesap yapılacak olursa atmosferin parasal değeri 4.300.000.000.000.000 Sterlin olacaktır. 
  2. Atmosferdeki her metreküp başına 1.3 CO2 molekülü düşer.

  3. Dünya’ya her gün 8.600.000 yıldırım düşmektedir. 
  4. Dinozorların evrimleşmiş olabilmesinin tek nedeni, o zamanlarda atmosferde daha fazla oksijen bulunmasıdır.

  5.  Günümüzdeki hiçbir amfibi veya sürüngen, dinozorların boyuna erişemez, çünkü atmosferimizde o kadar oksijen bulunmamaktadır. 
  6. Dünya’daki suların %97’si tuzlu, %3’ü tatlı sudur.
  7. Antarktika‘daki toplam buz miktarı, Atlas Okyanusu‘ndaki su miktarına eşittir. 
  8. Her yıl, 2.000 adet yeni deniz türü tanımlanmaktadır. 
 • Denizlerdeki atıkların %90’ı plastiklerdir. 

  1. Okyanuslarda ortalama 1.000.000 adet tür yaşadığı düşünülmektedir. Üstelik tüm okyanus türlerinin sadece %33’ünün keşfedildiği düşünülmektedir. 
  2. Her yıl ortalama olarak 8-12 adet insan, köpekbalığı saldırıları sebebiyle ölmektedir. Her yıl 100.000.000 civarında köpekbalığı, insan saldırıları sebebiyle ölmektedir.

  3. Dünya üzerindeki tüm volkanik aktivitelerin, Eğer Dünya’daki tüm sular bir küre olacak şekilde bir araya toplansa, bu kürenin çapı 1384 kilometre civarında olacaktır. Bu, Satürn‘ün uydusu Tetis kadar büyüktür. 
  4. BU FOTOĞRAFI BULALIM Fotoğrafta büyük mavi küre Dünya’daki tuzlu suları, küçük küre ise tatlı suların toplamını göstermektedir. Bunların büyüklüğü Dünya’ya kıyaslanmaktadır. 
  5. Dünya’nın en derin noktası olan Mariana Çukuru, okyanus yüzeyinin 10.9 kilometre dibindedir.

  6. Dünya, Güneş Sistemi içerisinde levha tektoniğine sahip tek gezegendir. Eğer levha hareketi olmasaydı, karbon tüketilip yenilenemezdi ve Dünya, tıpkı Venüs gibi aşırı ısınırdı. 
  7. Nadir elementler olarak bilinen kimyasallar, sanıldığı kadar “nadir” değildirler. Lutetyum elementi Dünya kabuğunda altından 200 kat daha fazla bulunur. Ki bu, “nadir elementler” arasında en seyrek bulunanıdır. 
 • Dünya’daki altının %99’u, çekirdeği içerisinde bulunur. Öyle ki, Dünya’nın çevresini 45 santimetre kalınlığında sarabilecek kadar altın vardır. 

  1. Dünya’nın çekirdek kısmı 5500 santigrat derece sıcaklıktadır. Bu sıcaklık, Güneş‘in yüzey sıcaklığına hemen hemen eşittir. 
  2. Dünya’nın kalbi olarak sayabileceğimiz çekirdek, Akkor olacak düzeyde sıcak olmasına rağmen, çekirdek üzerindeki basınç o kadar fazladır ki, demir bu sıcaklıkta eriyemez. 
  3. Dünya’nın en büyük kristalleri, 55 ton ağırlığındadır. Bu kristaller, Meksika’nın altındaki Naica gümüş madenlerinde yatmaktadır. 
  4. Dünya üzerinde açılan en derin delik, Sakharin-1 kuyusudur ve 12.4 kilometre derinliğe inmiştir.

  5. Dünya’nın yüzeyinden merkezine olan uzaklık (yarıçapı) ise 6371 kilometredir. 
  6. Dünya’nın en derin noktasında (karada) yaşayan bakteriler, yüzeyin 2.8 kilometre altında bulunmuştur. Bu bakteriler hayatta kalabilmek için uranyumdan yayılan radyoaktiviteyi kullanarak suyu kullanılabilir enerjiye dönüştürecek bir metot evrimleştirmiştir. 
  7. Amazon Nehri‘nin yaklaşık olarak tam altında, yer yüzeyinden 4 kilometre derinlikte, Rio Hamza Nehri adı verilen bir su akmaktadır. Bazı noktalarda 400 kilometre kadar genişliğe ulaşabilen bu nehir, toprağın içerisinde saatte sadece 1 milimetre akabilmektedir. 
  8. Her yıl, Sahra Çölü‘nden Amazon Ormanları’na 40 milyon ton ağırlığında, besince zengin kum taneleri uçmaktadır. 
  9. Türkmenistan’da bulunan Cehennem Kapısı isimli çukur, yer altında sıkışmış gazın, düzgün bir krater içerisinde alev almasından ötürü, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık.

  10. Dünya üzerindeki ilk canlılık örneklerine günümüzden Avusturalya‘da rastlanmaktadır. Bu o kadar uzun bir süredir ki, o dönemde atmosferde oksijen bile bulunmamaktadır. 
  11. Şimdiye kadar kaydedilen en soğuk gün, , Antarktika’daki Vostok İstasyonu‘nda kaydedilmiştir kaydedilmiştir ve -89.2 santigrat derecedir. 
  12. Dünya’nın en kurak bölgesi olarak bilinen Antarktika’nın Kuru Vadi bölgesine son 2.000.000 yıldır hiç yağış düşmemiştir. 
 • Önümüzdeki 300 yıl içerisinde, günümüzde var olan türlerin tamamının %75’inin soyu tükenecektir. 
  1. Her kıta, yılda ortalama olarak 2 santimetre kadar yer değiştirmektedir. 
  2. Tüm türlerin yaklaşık olarak sadece %14’ü tanımlanabilmiştir. 
  3. Her gün 200.000 yeni insan doğmaktadır.
  4. Bilinen en eski insan yapımı dini yapıt, Milattan Önce 10. milenyumda (MÖ 10.000) yapılmış olan Göbeklitepe’dir ve Türkiye’de bulunur. 
 • Bugüne kadar gezegenimizde 106.000.000.000 insan yaşamıştır.

 1.  Her saniye 2 insan hayatını kaybetmektedir. 
 2. İnsan DNA’sı %50 oranında muz DNA’sı ile aynıdır.

 

Sıradaki içerik:

Dünya Hakkında 50 İlginç Gerçek!