Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

56 Okunma — 12 Aralık 2021 17:02
Emekli Maasina Haciz Gelir mi e1639328633173

İçindekiler;

Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

Emekli maaşına haciz gelir mi? Bu soru da herkes tarafından merak edilen bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, yürüttüğü meslek özelliklerine göre kendisi için belirlenen meslekte geçirmesi gerek süreyi dolduran ya da yaşlılık ve hastalık gibi nedenlerden dolayı mesleği ile ilişkisi kesilerek maaşa bağlanan ve yeniden bir meslekte çalışmasına izin verilmeyen kişilere emekli nedir. Emekliler tamamladıkları meslekleri ve iş hayatı boyunca ödenen kesintilere göre de maaş alırlar.

emekli fotografi

Maaşın Haczedilmesi Ne Demek?

Günlük hayatta yapılan alışverişler ve ticari faaliyetler sonucunda kişinin yüklendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz olarak ödemesi bir zorunluluktur. Zira borç çeşitli yasal belgelerle de ispatlanabilir niteliktedir. Borçlarını ödemeyen kişilere karşı ise birtakım yaptırımların uygulanması söz konusudur.

Peki, Maaşın Haczedilmesi Ne Demek? Borçlu kişiye karşı uygulanan bu yaptırımlardan biri de maaşlı olan kimseler için, maaşına haciz işleminin yapılmasıdır. Maaş karşılığı çalışan kimselerin ödemediği borçlarına karşı maaşları haczedilebilir. Bu da kişinin ödemediği borçlarının haciz yoluyla maaşının bir kısmına el konulması anlamına gelir. Bu durumda emekli olan vatandaşların Emekli maaşına haciz gelir mi? Sorusu gündeme gelir. Bu sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Maaşlara Haciz İşlemi Nasıl Uygulanır?

Maaşı olan kişinin ödemediği ve ödemeye karşı olumlu adım atmadığı durumlarda maaşına haciz işlemi yapılır. Maaşlara Haciz İşlemi Nasıl Uygulanır? Konusunda ise yine kanunen belirtilen esaslar uygulanır. Maaşa haciz işleminin uygulanabilmesi için öncelikle ispatlanabilir bir borcun olması ve borcun takip altına alınarak takip işlemlerinin tamamlanması gerekir. Bu durumda ise borçlu kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının olup olmadığının araştırılmasına gidilir. SGK kaydı olan kişi ise borçlarına karşı haciz işleminden kaçması mümkün değildir.

Çalışan kişinin borçlarına karşı yapılan haciz ile ilgili resmi işlemler kişinin iş yerine resmi yazı ile bildirilerek haciz işlemi resmen başlatılmış olur. Borçlunun iş yerine gönderilen tebligat ile işyerinden maaşına haciz işleminin başlatılması istenir. Bu durumda işyeri yetkilileri kişinin maaşını hesaplarken haciz miktarı kadar kesinti yaparak alacaklı devlet hesabına ödemekle yükümlü olur, alacaklı devlet hesabı ise ilgili işlemleri takip eden icra dairesidir. Söz konusu icra işlemlerine karşı sorumluklarını yerine getirmeyen işyerine ise suçlu pozisyonuna düşer ve işyeri hakkında da soruşturma açılır.

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi?

İster özel kurumlarda isterse kamu kurumlarında belirli bir maaş karşılığı çalışanların olası bir durumda haciz işlemlerinden kurtuluşunun olmayacağını daha önce de belirtmiştik. Maaşa haciz uygulamasında bir takım soru işaretleri de yok değil. Günlük yaşamda en çok kafa karışıklığı emekli maaşlarıyla ilgili sorulardan geliyor. Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? Türkiye’de daha önceki yıllarda uygulamada olan kanunlarda emekli maaşlarına haciz işlemleri mümkündü ancak bu konu her zaman tartışma konusu yapılırdı.

Daha sonraları ise kanunlarda düzenlemeye gidilerek “emekli maaşı ‘hacze kabil olmayan’ maaştır şeklinde değerlendirilmiş ve emekli maaşları haciz işlemlerinden muaf tutulmuştur. Hal böyle olunca halen yürürlükte olan kanun gereği emekli maaşına haciz uygulanamıyor ancak eski kanunun yürürlükte olduğu zamanlarda maaşlarına haciz konulan ve haciz işlemi devam eden emeklilerin durumu da ayrı bir tartışma konusu oldu. Bu konuda da maaşına haciz konulan emeklinin başvurması halinde uygulanan haczin kaldırılabileceği hüküm altına alındı. Bu yazıdan çıkaracağımız sonuç, emekli maaşlarına haciz işlemi uygulanamaz eğer daha önceden uygulanan ve devam eden haciz varsa kaldırılır.

Emekli Maaşına Konulan Haciz Nasıl Kaldırılır?

Uygulamada olan kanunlar gereği emekli maaşlarına haciz konulamayacağı eğer daha önceden konulan haciz işlemi varsa belirli usullere göre kaldırılacağı ifade edilmişti. Emekli maaşına konulan haciz nasıl kaldırılır? Bu konuda da sizleri aydınlatalım. Emeklilerin yasa gereği emekli olduktan sonra başka bir işte çalışmaları mümkün olmadığından ve sadece ellerinde bir tek emekli maaşları bulunduğundan emeklinin maaşına haciz uygulanamaz.

Uygulanan haciz işlemiş varsa kaldırılabilir. Söz konuş haczin kaldırılması için maaşına haciz uygulanan emeklinin bir dilekçe ile başvuru yapması gerekir. İlgili icra dairesine durumunu izah eden bir dilekçe ile başvuran emeklinin maaşındaki haciz işleminin durdurulmasına karara verilir ve derhal haciz kaldırma işlemi uygulamaya alınır.

Maaşın Ne Kadarına Haciz Konulabilir?

Borçlarından dolayı maaşına haciz işlemi başlatılan ve uygulanan borcu çalışanın aldığı Maaşın Ne Kadarına Haciz Konulabilir? Konuyla ilgili kanun maddesi açık ve anlaşılır şekilde karşımızda duruyor. Maaş karşılığı çalışan kişinin yaşadığı bir olumsuzluk karşısında maruz kaldığı haciz işlemlerinde kişinin ve aile bireylerinin geçimlik nafakaları koruma altındadır. Yani, maaşlara haciz işlemi uygulanırken, sosyal devlet ilkesi gereği ve madde 83’te “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalardır.
Veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haciz olunabilir” ifadesi yer alır.

Burada anlaşılması gereken konu, kişinin çalışma hayatında yer alan sigorta giderleri, maaş dışında aldığı ücretler, haciz işlemleri için yapılan giderler ve ailesinin geçimi için hesaplanan nafaka miktarı düşüldükten sonra maaşın kalan kısmı için haciz uygulanır. Uygulanan haciz miktarı ise toplam maaşın dörtte birinden daha fazla olamaz.

  • Devletsel.com ekibimiz olarak umarız bu makalemizde sizlere bilgi paylaşabilmişizdir bu ve bunun gibi makaleler için sitemize burdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Emekli Promosyonu Veren Bankalar ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki içerik:

Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?