sv

Hangi Ülkenin Eğitim Sistemi En İyi?

170 Okunma — 06 Ağustos 2020 20:10
Hangi Ülkenin Eğitim Sistemi En İyi?

Hangi Ülkenin Eğitim Sistemi En İyi?

Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli kriterlerden biri eğitimdir. Eğitimde düzen ve istikrar sadece ülkeyi değil toplumun mutluluk seviyesini de geliştirir. Mutlu bir toplum demek yaşamından mutlu insanlar demektir. Mutlu bir yaşam için insanların yaptıkları işlerden memnun olmaları gerekmektedir. Burada da en büyük rol eğitimdedir. Çocukluktan itibaren kişilerin doğru yönlendirilmesi ve doğru eğitim almalarıyla mutluluk sağlanabilir.

Dünya çapında yapılan araştırmalar ve tüm dünyada uygulanan sınavlar doğrultusunda eğitim düzeyleri sıralamaları yapılmaktadır. Bu sıralamadan alınan bilgi gösteriyor ki dünyada eğitimde Güney Kore birinci sırada bulunmaktadır. Güney Kore’den sonra ise sıralamada Japonya, Singapur, Hong Kong, Finlandiya, Birleşik Krallık ve Kanada bulunmaktadır.

Hangi Ülkenin Eğitim Sistemi En İyi?

Hangi Ülkenin Eğitim Sistemi En İyi?

Güney Kore 

Güney Kore’de normalden çok daha fazla süren eğitim saatleri mevcuttur. Öğrenciler haftanın tüm günleri okula gitmektedirler. Ülkenin en büyük özelliği, eğitimi ne kadar fazla ciddiye aldıklarıdır. Normal ülkelerden çok daha fazla büyük bir bütçe ayırmışlardır. Bu yüzden eğitimde birinci sırada olmak onlar için kaçınılmaz sonuçtur.

Japonya

Genel kültür sorularından da eğitim konusunda epey aşina olunan ülke Japonya’dır. Ülkenin en büyük avantajı teknolojileridir. Sahip oldukları teknolojik olanakları eğitimde en üst düzeyde kullanmaktadırlar. Japonya’nın eğitim sisteminde, özellikle okul öncesi eğitime çok önem verilmektedir. Öğrencilerin yatkın oldukları alanı tespit etmek için çok erken yaşlarda uygulamalar yapmaktadırlar. Bunun için de Güney Kore ile ortak yönleri ayırdıkları bütçenin çok yüksek miktarlar olmasıdır. Aynı zamanda eğitimde disipline ve toplumsal bilince de çok önem vermektedirler.

Singapur

Singapur’da, her birey eğitimi önemi hakkında bilinçlidir. Okullarda rekabet oldukça fazladır. Hatta bu rekabet sadece öğrenciler arasında değil, onların ailelerine de sıçramıştır. Çocuklarına güven veren ve her zaman destekleyici aile yapılarına sahiptirler. Dünyada da bilim ve matematikte Singapur, adını her yıl duyurmaktadır. Özellikle matematik konusunda örnek gösterilen ve adını duyuran bir eğitime sahiptirler. Eğitimin popülerliği de her yıl dünyanın dört bir yanından öğrenci çekmektedir.

Hong Kong

Hong Kong’un eğitim sistemi İngiltere ile benzerlik göstermektedir. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitimleri oldukça kalitelidir. Dünyada örnek olarak gösterilen eğitim sistemlerinden biridir. Eğitimin dili İngilizce ve Çince’dir. Halkın neredeyse tamamı okur-yazardır.

Finlandiya

Eskiden adı sıkça duyulan bir ülke olan Finlandiya, her ne kadar düşüş gösterse de hala listenin önemli bir sırasındadır. Finlandiya eğitime 11,1 milyar Euro bütçe ayırmaktadır. Ülkenin sıralamasını düşüren nokta ise çocukların eğitime başlatılma yaşı olmuştur. Çok küçük yaşta başlayan bu öğrenim, sıralamada onları geriye düşürmüştür.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık için eğitim aynı zamanda ticari bir yatırımdır. Sahip olduğu kaliteli eğitim ve güzel olanaklarla dünyanın birçok yerinden öğrenci çekmektedir. Bu yüzden eğitim, ülke için önemli bir para kaynağıdır.

Kanada

Eğitim dili Kanada’da İngilizce ve Fransızca’dır. Bazı bölgelerde 16, bazı bölgelerde ise 18 yaşına kadar eğitim zorunludur. Halkın %99’u okuma yazma bilmektedir.

Hangi Ülkenin Eğitim Sistemi En İyi?

Sıradaki içerik:

Hangi Ülkenin Eğitim Sistemi En İyi?