sv

Pazarlama İletişimi II

138 Okunma — 15 Eylül 2020 12:16
Pazarlama İletişimi II

Pazarlama İletişimi II

Pazarlama İletişimi II. Günlük hayatımızda televizyondan gazete ve dergilere, cep telefonundan sosyal ağlar gibi çok çeşitli mecralarda sayısız reklama maruz kalmaktayız. Bazılarını fark eder bilinçli bir şekilde izler, dinler ya da okuruz; bazılarının ise farkına dahi varamayabiliriz. Reklam, pazarlama iletişimi karmasının en çok bilinen, tüketicilerin en çok karşılaştığı, üzerinde en çok konuşulan unsurlarından biridir. Reklam kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri birtakım eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır.

Reklam, tüketicileri satın almaya motive etmek amacıyla ürünler konusunda fikirler oluşturulması ya da iletilmesidir. Bir başka şekilde ise reklamı herhangi bir ürün, hizmet ya da fikirle ilgili, kitle iletişim araçları aracılığıyla bedeli ödenerek yapılan, kişisel olmayan, sponsoru belli olan tanıtım ve tutundurma çabaları olarak tanımlayabiliriz. Pazarlama iletişimi aracı olarak reklam, üretici ile tüketici arasındaki iletişimi, kısa yoldan, tüketiciyi satın alma konusunda motive edebilecek görüntü, ses düzeni ve müzik gibi etkileyici estetik unsurları da kullanarak sağlar.

Pazarlama İletişimi II

Pazarlama İletişimi II

Tüketici açısından ise reklam, binlerce ürün arasından tercih yapılmasına rehberlik eder. Başka bir bakış açısıyla da reklam, tüketicilere ürün ve hizmetleri tanıtır, nereden, nasıl, ne fiyatla elde edebileceğini, nasıl kullanacağını gösterir ve bu yönüyle tüketiciye zaman kazandırır. Tüketicilere çeşitli mesajlar göndererek davranışlarını etkilemeye çalışan reklam bu yönüyle bir bakıma etkileyici iletişim sürecidir. Bu ikna sürecinde ise tüketicileri, rakip ürünlere göre daha fazla yarar sağlayacağına inandırır, ürünün yeni bir kullanış şeklini gösterir, ürünü hatırlatıcı sembol ve işaretleri yerleştirir.

Hem ulusal hem küresel düzeyde yaşamakta olduğumuz teknolojik ve kültürel değişim hayatımızın her aşamasında kendini hissettiriyor. Özellikle internetin hayatımıza girmesi ve sosyal medyanın artan popülaritesi bu değişimi daha da güçlendirmekte ve her geçen gün daha fazla bilgiyle karşı karşıya kalmaktayız. İnsanlar sosyal medya kanalıyla beğenilerini, şikâyetlerini hatta nefrete varan hislerini afişe etmekte, diğerleriyle paylaşmakta ve fikir alışverişi yapmaktalar.

Bunu yaşanan değişim ve gelişimin reklamdaki etkisi olarak da yorumlamak mümkün. Dolayısıyla reklam tanımını da bu gelişmeler paralelinde güncellemek gerekir. Buna göre reklam, belirli bir hedef pazarı oluşturan bireyleri ürünlere, hizmetlere, organizasyonlara ya da fikirlere dair bilgilendirmek ya da ikna etmek amacıyla firmaların, kar amacı gütmeyen kuruluşların, kamu kurumlarının ve bireylerin ikna edici mesajlarını ve duyurularını kitle iletişim araçlarından zaman ve yer satın alarak yerleştirmek olarak tanımlanabilir.

Öte yandan teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlerle birlikte reklamda görülen şu değişimlere de ayrıca dikkat çekmek gerekir:

Yaşanan teknolojik ve kültürel değişimlerle birlikte reklamda yer ve zaman satın almanın bir zorunluluk olmaktan çıktığı söylenebilir. İnternet ve sosyal medya sayesinde markalar reklamlarını internette, sosyal medya kanallarında istedikleri zaman ve yerde yayınlayabilmektedir. Reklam internette de verilebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla artık reklamın geleneksel mecrayla sınırlı olmadığını söyleyebiliriz. Artık marka kadar tüketici de reklam yapmakta, markaya olan bağlılığını ifade etmektedir.

Reklamın diğer tutundurma karması unsurlarına göre birtakım zayıflıkları ve üstünlükleri vardır. Reklamın üstünlükleri; Reklam, bir marka için tutundurma karmasının en önemli silahlarındandır. Tüketiciyle iletişim kurmada, markayı ve ürünü tanıtmada, tüketicide ürüne ve markaya yönelik tutum oluşturmada reklamın çok önemli etkisi vardır. Reklamın işletmeler açısından önemi ürün ve hizmetleri tüketicilere duyurması, piyasadaki benzer ürünlerden farklılaştırması ve dikkati çekmesi, markaya yönelik tüketicide imaj oluşturması, tüketiciyi ikna etmesi, ürün ya da hizmetin hatırlanmasını ve akılda kalmasını sağlaması şeklinde sıralanabilir.

Reklamı amacı açısından değerlendirdiğimizde ise; Reklamın amaçları bir yaklaşıma göre dört ana başlıkta ele alınmaktadır. Yeni bir ürün ya da ürüne eklenen yeni bir özellik hakkında bilgi vermek. Ürün ya da hizmete dair hoşa gitme, tercih etme, tutum oluşturma ve satın alma davranışı oluşturarak ikna etmek . Ürün ya da hizmete dair satın alma davranışının tekrarını sağlamak için reklamı hatırlatmak. Tüketiciyi satın alma davranışının doğruluğuna inandırarak satın almayı pekiştirmek.

Öte yandan yaşamakta olduğumuz teknolojik gelişmeler neticesinde yer ve zaman satın alınmasının bir zorunluluk olmaktan çıktığını, internetin markalar için çok etkili bir reklam mecrası olduğunu söylemek mümkündür.

Devletsel.com ekibi olarak sizlere bu makalemizde Pazarlama iletişimi konusunu inceledik bu ve bunun gibi makaleler için sitemize burdan ; Makalenin III. kısmına burdan ulaşabilirsiniz

Sıradaki içerik:

Pazarlama İletişimi II