Pazarlama İletişimi III

194 Okunma — 16 Eylül 2020 18:55
Pazarlama İletişimi III

İçindekiler;

Pazarlama İletişimi III

Pazarlama İletişimi III. Reklamlar hangi kıstasa göre değerlendiriliyorsa ona göre sınıflandırılabilir. Bu kıstaslara göre reklam türleri birbirinden ayrılırlar. Reklamı yapanlar açısından reklamlar; ürünü üreten firma tarafından yapılan ve bedeli ödenen ‘üretici reklamları’ , toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı ‘aracı reklamları’ ; banka, sigorta, telekomünikasyon operatörleri tarafından yapılan ‘hizmet işletmesi reklamları’, bir siyasi parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılan ‘siyasi reklamlar’, toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla devlet ve kar amacı gütmeyen kuruluş ya da firma tarafından yapılan ‘sosyal sorumluluk reklamları’, kendilerini tanıtmak amacıyla vakıf ve dernek gibi kuruluşlar tarafından yapılan ‘kar amacı gütmeyen kuruluşların reklamı’, herkes tarafından bilinen markalar için, kamuya açık bir şekilde yayılan ve her türlü tüketicinin ürettiği ve ‘tüketici tarafından oluşturulan reklamlar’.

Pazarlama İletişimi III

Pazarlama İletişimi III

Hedef Pazar açısından reklamlar ise; doğrudan tüketiciye, son kullanıcıya hitap eden ‘tüketici reklamları’, dağıtım kanalında yer alan toptancı, perakendeci gibi aracılara yönelik ‘ticari reklamlar’, hammadde ya da yarı mamul alan işletmelere yönelik ‘endüstriyel reklamlardır. Nihai tüketiciler olarak kitle iletişim araçlarında günlük hayatımızda sayısız tüketici reklamına maruz kalmaktayız. Talep açısından reklamlar; Özellikle yeni ürünler gibi belirli bir ürün grubuna karşı talep uyandırmaya çalışan birincil talep reklamları ve belli bir markaya talep yaratmak için yapılan seçici talep reklamlarıdır.

Mesaj açısından reklamlar; Belirli bir ürünün ve markanın satın alınması amacıyla yapılan ürün reklamı ve bir kuruma karşı olumlu imaj oluşturmayı ya da var olan olumlu imajı güçlendirmeyi amaçlayan kurumsal reklamlardır.- Açık olup olmaması açısından reklamlar; Tamamen bedeli ödenmiş ve paralı reklam olduğu açıkça belirtilen açık reklamlar, asıl reklamı yapılan ürün ve hizmetin reklamının, bağlantısız bir biçimde dolaylı olarak yapıldığı gizli reklamlar, bilgilendirmeyle karışık yapılan ve tanıtıcı olan infomercial reklamlardır. Özellikle televizyon dizilerinde sıklıkla karşılaştığımız ürün yerleştirme uygulaması gizli reklama en iyi örnektir.

Ödeme açısından reklamlar; Reklam ücreti üretici ya da aracı tarafından ödenen bireysel reklamlar ve reklam ücreti birtakım işletmeler tarafından paylaşılarak ödenen ortaklaşa reklamlardır. Coğrafi açıdan reklamlar; Markanın pazarda bulunduğu tüm ülkeler için tek bir reklam yaptığı ‘global reklamlar’, çok uluslu şirketler tarafından değişik ülkelerdeki pazarlar hedeflenerek yapılan uluslararası reklamlar, ülke bazında hedef kitleye ulaşmak için yapılan ‘ulusal reklamlar’, belli bölgelerdeki hedef kitleye ulaşmak için yapılan bölgesel reklamlar, yerel tüketiciler için yapılan genellikle bir şehir ya da ilçe ile sınırlı ‘yerel reklamlardır.’

Reklam, markanın tüketiciyle kurduğu iletişimdir.

Reklamın iletişim anlamında tüketiciyle kurduğu bağ ise tüketiciye markadan bilgi götürmesi açısından önemlidir. Reklam, tüketiciye bilgi iletir, duygu transfer eder ve tüketicide markaya yönelik tutum oluşturur. Bu anlamda reklam iki türlü bilgi taşır: Reklamdaki iletişim süreci de klasik iletişim süreciyle aynıdır. Reklamda kaynak rolünü reklam veren kuruluş, marka ya da kişi oynar. Kaynağın uzmanlığı, güvenilirliği gibi özellikleri süreçte çok etkilidir. Kaynak tarafından kodlanan, kaynak ile alıcı arasındaki ilişkiyi sağlayan unsur ise mesajdır. Mesajın hazırlanmasında yaratıcı strateji son derece etkilidir. Kanal ise mesajın alıcı konumundaki tüketiciye sunulduğu araçtır.

Reklamda kanal basılı medya, açıkhava, TV reklamı gibi tüketiciyle iletişimin kurulduğu son nokta olan reklam mecrasıdır. Reklam iletişim sürecinde alıcı ise ürünümüzü satmak, mesajımızı iletmek, tutumunu değiştirmek istediğimiz hedef kitledir; iletişimi, reklamı kimin için yaptığımızdır. Geribildirim de mesajın alıcılar üzerinde bıraktığı etkidir. Günümüzde sosyal medya ve internet aracılığıyla tüketici, hızlı bir şekilde geri bildirim yapmaktadır. Pazarlama iletişimi doğası gereği tüketiciyi ikna etme amacındadır. Bir başka ifadeyle amaç insanları etkilemek ve onları ikna etmektir. İkna bir süreç, etki de sonuçtur. İkna ile amaç insanların herhangi bir şey, reklam için söz edecek olursak bir markaya ilişkin düşüncelerine, tutumlarına ve davranışlarına etki etmektir.

İkna ve etki ilişkisinde ise kaynak kişi olarak nasıl algılandığınız, konuya ilişkin iddialarınızın geçerliliği, inandırıcılığı ve etkilemek istediğiniz insanın özellikleri son derece önemlidir. Öte yandan sadece ticari ürünlerin değil sosyal ve siyasi ürünlerin de reklama konu olduğunu belirtmek gerekir; bunların da hedeflerine ulaşmasında, ikna etmesinde reklam önemlidir. İletişim sürecinde de kitle iletişim araçları kullanılır; bu araçlarda zaman kısa, yer dardır. Bu süre zarfında istenilen mesaj en etkin ve etkileyici şekilde verilmelidir. Markaya ilişkin verilebilecek mesaj tipleri ise dört tanedir.

Pazarlama İletişimi III

İletişim etkisi ise uzunca bir süredir alanda çalışılan konulardandır ve AIDA olarak bilinen model en kalıcı model olarak bilinmektedir ve bu model “dikkat, ilgi, arzu ve eylem” olmak üzere etkileme sürecinde dört aşamalı bir süreç olduğunu savunur. Reklamcılık açısından iletişim sürecinin etki alanı tutum ve satın alma niyeti olarak ifade edilebilir. İletişim etkisi var olan tutumu değiştirmek, pekiştirmek, olumsuz tutumları olumluya çevirmek, ve tutum oluşturmak konusunda etkilidir.

Bir başka yaklaşımda ise ürünün satılmasını sağlamak, pazarda satılmakta olan bir ürüne yönelik talebi arttırmak, hedef kitleye ürün nitelikleri hakkında bilgi vermek, ürünün kullanımından sağlanan yararları göstermek, ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmak, ürünün nasıl kullanılacağını göstermek, ürünün nereden satın alınabileceğini göstermek, ürün özelliklerindeki değişiklikleri açıklamak, tüketicileri yeni ürünlerle ilgili harekete geçirmek şeklinde bir dizi hedef sıralanmaktadır.

Reklamda kanal basılı medya, Açıkhava, TV reklamı gibi tüketiciyle iletişimin kurulduğu son nokta olan reklam mecrasıdır.

Devletsel.com ekibi olarak sizlere bu makalemizde Medeni hukuk konusunu ele aldık bu ve bunun gibi konular için sitemize burdan ; Makalenin IV.kısmına burdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki içerik:

Pazarlama İletişimi III