Pazarlama İletişimi IV

290 Okunma — 18 Eylül 2020 08:41
Pazarlama İletişimi IV

İçindekiler;

Pazarlama İletişimi IV

Pazarlama İletişimi IV. Halkla ilişkiler, gündelik hayatta sıklıkla duyduğumuz bir pazarlama iletişimi aracıdır. Bu yönüyle halkla ilişkilere yönelik faaliyetler, işletmeler nezdinde farklı yapılara dâhil olabilmektedir. Bazı işletmeler halkla ilişkiler adıyla bir departman altında faaliyetlerini yürütürken bazıları bu hizmeti veren halkla ilişkiler şirketlerinden hizmet alır. Halkla ilişkiler sıklıkla bir diğer yönetim fonksiyonu olan pazarlama ile karıştırılır. Hatta bazı organizasyonlarda her iki faaliyeti de tek kişi yürütür.

Pazarlama İletişimi IV

Pazarlama İletişimi IV

– Halkla ilişkiler, organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşır, bunlar arasındaki iki yönlü iletişimi sağlar ve sürdürür.

– Pazarlama hedeflerine ulaşmada halkla ilişkilerin katkıları şunlardır;

– Ayrıca bloglar, e-kitaplar, basın bültenleri, diğer online içerikler gibi organizasyonların alıcılarla doğrudan doğruya ve onların değer vereceği biçimde iletişim kurmalarını sağlar. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte pazarlama ve halkla ilişkiler birbirlerine yakınlaşmışlardır. Sınırları zaman zaman çakışsa da halkla ilişkiler pazarlamadan çeşitli açılardan ayrılır. Her ikisi de organizasyonun ilişkileri ile uğraşır ve hedef kitlesine ulaşmak için benzer iletişim araçlarını kullanır. Her ikisinde de amaç organizasyonun başarısı ve ekonomik olarak hayatta kalmasıdır. Pazarlama ve reklam profesyonelleri hedef pazar, tüketiciler, müşteriler kavramlarını kullanma eğilimindeyken halkla ilişkiler profesyonelleri ilgili çevre, alıcı ve paydaş kavramlarını kullanırlar. Söz konusu gruplar organizasyonun faaliyetlerini etkiler ya da bu faaliyetlerden etkilenir. İlgili çevre, çalışanlar, topluluklar, hissedarlar, hükümetler, öğrenciler, tedarikçiler, bağışçılar, tüketiciler gibi paydaş gruplarından meydana gelebilir.

-Halkla ilişkiler etkinlikleri, organizasyonun misyon ve vizyonuna uygun şekilde tasarlanır. Bu uygulamaları; pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, finansal halkla ilişkiler, medya ilişkileri, çalışanlarla ilişkiler, hasar kontrolü ve kriz iletişimi şeklinde ele almak mümkündür.

– Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler ise, yeni bir ürünü desteklemek, marka yapılandırmak için, mevcut ürünleri yeniden canlandırmak için de kullanılır. Bu faaliyetlerde şu araçlar kullanılır: Medya bültenleri, medya konferansları, medyaya yönelik toplantı ve davetler, lobicilik, kuruma ve ürüne yönelik promosyon malzemeleri, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler reklamları, sponsorluk ve bağışlar, advertorials kurumsal kimlik materyalleri, şirket web siteleri, kurum içi dergiler, müşteriye yönelik dergiler,özel görüşmeler, fotoğraf çekimleri, konuşmalar, konuşma yazımı ve sunuşlar.

– Bu sayede şirket, finans kuruluşu ve diğer müşteriler arasında, etkili çift yönlü iletişim kurulması ve şirketin menkul kıymetlerinin gerçek değerine ulaşması sağlanır. Bir başka deyişle yatırımcı ilişkileri, şirket ve yatırımcı topluluğu arasındaki bağdır. Başarılı bir yatırımcı ilişkileri programı reklam ve diğer mecralar aracılığıyla şirkete yönelik tanıdıklık ve uygunluk duygusu yaratarak kurumsal imaj üzerinde etkiye sahip olur.

– Halkla ilişkiler genellikle kurumların medya ilişkilerini yöneten bir fonksiyon olarak görülür.

-Ancak halkla ilişkiler kurumların stratejik hedeflerine yönelik çok geniş alanda faaliyet gösterir. Halkla ilişkilerin en geniş, en bilindik çalışma alanlarından biri olan medya ilişkilerinde uzun dönemli tutarlı ve karşılıklı iyi niyete dayalı ilişkiler kurulması amaçlanır. Halkla ilişkiler görevlileri kuruluşları ile ilgili haberlerin medyada yer almasını sağlamak için basın toplantısı, basın bülteni gibi çok sayıda yöntemler kullanır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde dış hedef kitle kadar iç hedef kitle yani çalışanlar da önemlidir. İç ilişkiler çalışanların işlerine, arkadaşlarına ya da şirkete yönelik tutum, davranış ve duyguları, duyarlılıkları gibi para ile ölçülemeyen şeylerle ilgilidir.

Kurumsal imaj ve marka imajı olumsuz duyurumlar aracılığı ile hasar görebilir. Kurumsal imajın oluşturulması yıllar alabilirken çok kısa sürede yok olabilir.

– Reaktif stratejiler; organizasyon bir hata yaptığında ya da tüketici şikayetine sebep olan bir durum yaşandığında meydana gelir. Reaktif stratejiler kriz yönetimi, özür stratejileri ve olumsuz duyuruma cevap vermedir. Proaktif stratejiler ise; genelde pasif değil aktif bir halkla ilişkiler uygulamasıdır ve sorun çözücülükten çok fırsat arar. Proaktif stratejiler; hak verme, güçlendirme ve internet müdahalesidir.

– Halkla ilişkiler, organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşır, bunlar arasındaki iki yönlü iletişimi sağlar ve sürdürür. Halkla ilişkilerin, pazarlamaya sağladığı faydalar şunlardır:

– Öte yandan halkla ilişkiler ve pazarlama arasında ayrı yapmak gerekirse, halkla ilişkiler organizasyon için iyi niyet yaratma ve ilişki inşa etmeyle, pazarlama ise ürün, hizmet satma ve tüketicilerle ilgilidir. Pazarlama ve reklam profesyonelleri hedef pazar, tüketiciler, müşteriler kavramlarını kullanma eğilimindeyken halkla ilişkiler profesyonelleri ilgili çevre, alıcı ve paydaş kavramlarını kullanır.

Devletsel.com ekibi olarak sizlere bu makalemizde Pazarlama iletişimi konusunu ele aldık bu ve bunun gibi konular için sitemize burdan ulaşabilirsiniz .Makalenin İlk kısmına buradan ulaşabilirsiniz

Sıradaki içerik:

Pazarlama İletişimi IV