Reddi Miras Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

44 Okunma — 09 Aralık 2021 12:40
2 14

İçindekiler;

Reddi miras konusuna bir açıklık getirmek için öncelikle bunun ne olduğunu tam olarak tanımlamamız gerekir. Reddi miras mirasın gerçek anlamda reddi yani ölen kişinin ailesinden geride kalanların kendisinin mirasını almak istememesi anlamına gelir. Ölen kişinin borçları çok fazla olduğu durumlarda başvurulan bu yöntem, ölümün üzerinden üç ay geçmeden yapılmalıdır.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras nasıl yapılır sorusuna geçtiğimizde ise bunun iki yöntemi olduğunu söylemeliyiz. Mirasın reddedilmesi için geçerli olan iki yöntem, mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi yöntemleridir. Hangi yöntemle yapılırsa yapılsın reddi mirasın tamamen kayıtsız ve şartsız olarak yapılması gerektiğini de belirtmeliyiz. Mirasın gerçek reddini yapmak için ölen kişinin yakınları ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde bulundukları yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmalıdır.

Üç aylık sürenin aşılması durumunda ölenin yakınları mirası kabul etmiş olurlar ve ölen kişinin hem mal varlığını hem de bütün borçlarını üstlenirler. Bu durum ancak ölen kişinin yakınının mahkemenin haklı görebileceği bir nedenden dolayı ölüm haberini almaması durumunda bir istisna oluşturur. Eğer mahkeme ölüm haberinin haklı bir nedenden dolayı alınmadığına karar verirse, mirasçı ölüm haberini almasından itibaren üç ay içerisinde başvurusunu yapar.

1 20

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddi seçeneği ise ölmeden önce borçlu olan kişinin resmi olarak borç batağına saplanmış olduğunun ve ödeyemeyecek durumda olduğunun belirlenmesi durumunda gerçekleşir. Ölen kişi ticari bir faaliyetle ya da buna benzer bir işle uğraşıyorsa ve aşırı derecede borçlu ve ödeyemeyecek durumda ise mahkeme kendisi hakkında mirasını reddetme kararı alabilir. Ölmeden önce gerçekleşen bu reddetme durumuna mirasın hükmen reddi denilir.

Böyle bir durumda ölen kişinin yakınlarının herhangi bir yere başvurması ya da dava açmasına gerek yoktur. Ölen kişinin borcunu ödeyemeyeceği kesinleşmiştir ve bu resmi açıklama geride kalan yakınlarını borçlanmadan ve mirastan kaynaklı sorunlardan muaf tutar. Herhangi bir nedenle bu durum açıklığa kavuşmamışsa ya da bir sorun çıkması durumunda ölen kişinin yakınları bulundukları yerin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ölenin borca batık durumda olduğunu göstermelidir.

2 13

Kimler Reddi Miras Yapar?

Kimler reddi miras yapar sorusunun yanıtı ise atanmış ya da yasal bütün mirasçılardır. Kanunen mirasçı olan herkes belirlenen süre içerisinde başvurusunu yaparak reddi miras yapabilir. Bazen ölen kişi borç batağı olmasa da mirasçılar reddi miras yapmak isteyebilir. Bunun özel bir nedeni ya da bölünmüş miras ve davacılarla uğraşmak istememek gibi nedenleri olabilir.

Böyle durumlarda da önemli olan mirasçının üç aylık süreyi geçirmemesidir. Kanunen tanınmış olan yasal mirasçılar ölen kişinin eşi, çocukları, anne, baba, kardeşleri, torunları, büyükanne ve babası ya d herhangi bir yakın akrabası olabilir. Atanmış mirasçı ise kayyum olarak atanan ya da mirasçının herhangi bir belge ya da vasiyetle mirasını bıraktığı kişi olabilir.

Reddi Mirasın İşleyişi

Reddi mirasın işleyişi konusunda önemli olan noktalar ölümün gerçekleşmiş olması, mirasın açıklanması ve ölümün üzerinden üç ay geçmemesidir. Reddi mirasla birlikte varisler hem mirastan doğacak hakları ve malvarlığını hem de ölen kişinin bütün borçlarını reddetmiş olur.

Mirasın hükmen reddi yönteminde yani ölen kişinin ölmeden önce borç batığı olarak saptanmış olma durumunda ise, ölümden sonra mirastan kaynaklı hiç bir hakkın kullanılmamış olması ve ölen kişinin yakınlarının malvarlığı ile ilgili herhangi bir başka işlem yapmamış olması şartı geçerlidir.

Ölümden Sonra Üç Aylık Sürenin Aşılması

Ölümden sonra üç aylık sürenin açılması gibi bir durumda önemli olan bazı hususlar vardır. Bunlardan birisi, kanuni mirasçının ölümden elinde olmayan nedenlerle haberdar olmamasıdır. Böyle bir durumda ise haberi olduğu andan itibaren üç aylık süre başlatılır. Eğer geride kalan mirasçı atanmış ise ama bu durumdan haberi yoksa da üç aylık süre geçse bile öğrendiği andan itibaren başlatılır.

Eğer üç aylık süre içinde mirasçı mirasla ilgili herhangi bir başka işlem yapar, ölen kişinin mal varlığı ile ilgili bir yatırım ya da hesap açma gibi bir şey yaparsa da mirasın reddetme hakkı düşmüş olur. Ayrıca mirasçı herhangi bir nedenle bir malı ya da varlığı bildirmez ve saklarsa da mirası reddetme hakkı olmaz.

Sıradaki içerik:

Reddi Miras Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?