Sayıştay Başkanlığı Ne İş Yapar?

30 Okunma — 17 Şubat 2023 14:11
Sayıştay Başkanlığı Ne İş Yapar?

İçindekiler;

 

Sayıştay Başkanlığı Ne İş Yapar?

Sayıştay Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Kamu Deneti hizmetleri yürüten en önemli ve esas organlarından birisidir. Sayıştay Başkanlığı kamunun nezdinde Anayasa’dan kaynaklanan özel yetki ve hizmetleri yürütmektedir.
Genel muhasebe, harcama denetimleri, bütçe denetimleri , proje denetimleri ve idari denetimler dahil olmak üzere, Türkiye’nin kamu denetim hizmetlerinin üstünde denetim hizmetlerinin sorumluluğunu taşımaktadır.

Sayıştay Başkanlığı Görevi Ve Yetkileri Nedir?

Sayıştay Başkanlığı, Türkiye’deki kamu denetiminin en yüksek organlarından birisidir. Sayıştay başkanlığının çalışma alanlarına, Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetim Kanunu ve bu kanunda değişikliklerden kaynaklanan özel yetkiler arasında bulunur.
Sayıştay Başkanlığının dikkat etmesi gereken çok sayıda görevi ve yetkisi vardır. Bu konumda Kamu Denetim Yönetmeliği tarafından belirlenen konular Sayıştay Başkanlığının çalışma alanlarını oluşturur.

    Sayıştay Başkanlığı Ne İş YaparSayıştay Başkanlığı Ne İş Yapar

Sayıştay Başkanlığı Yetkileri Nelerdir?

Sayıştay Başkanlığı kamu hizmetlerinin, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve güvenilir bir şekilde kullanılmasını denetler. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişlerini ve hizmetlerini sağlamlaştırmak için ilgisi olan düzenlemeleri kontrol eder. Ayrıca, bütçe denetiminin takibinin yanı sıra, ödenek harcama sözleşmelerinin girişimlerinin ve reçete harcamalarının söz konusu olduğu denetim yapma yetkisi vardır.

  • Sayıştay Başkanlığı, kamu denetim yapma ve yürütme konularına ilişkin kararlar verir ve bu kararların yürürlüğe girmesini engellemek amacıyla, girişimlerde bulunur. Sayıştay Başkanlığının en önemli görevlerinden biride kamunun kaynaklarının etkin kullanılması konusunda acil durum denetimi yapmasıdır.
  • Sayıştay Başkanlığının bu özel görevleri ve yetkileri, işleyişinin ve şeklinin özerk bir niteliği kazandığını yadsıyamaz. Denetimin, her türlü kamu harcamalarının, kaynakların ve kurum ve kuruluşların kullanımının denetimini yürütmek için öngörülen en önemli kurumsal mekanizma olduğu kabul edilir. Bu mekanizma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Uygulama ve Yürütme Kanununa dayanır.

Anahtar Kelimeler: Sayıştay Başkanlığı, sayıştay bakanlığı görevleri, sayıştay bakanlığı yetkileri, anayasa, kanun, yargıtay, danıştay

 Hukuk’un Temel Kavramları III  

Hukuk’un Temel Kavramları III  

Hukuk’un Temel Kavramları III

Sıradaki içerik:

Sayıştay Başkanlığı Ne İş Yapar?