SGK Eksik Gün Bildiriminde Nelere Dikkat Edilir?

50 Okunma — 18 Aralık 2021 17:52
Devletsel.Com Basliklari Kurumsal

İçindekiler;

SGK Eksik Gün Bildiriminde Nelere Dikkat Edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemelerine göre eksik gün bildirimi işveren tarafından çalışanların işe gelmedikleri günün belgelendirilerek kuruma bildirilmesidir.

Sosyal Güvenlik Kurum eksik gün bildirimi işlemleri ile ilgili belge iletimi her ayın 23’üne kadar yapılır. Çalışanın iş yerinde 30 günden az çalıştığını gösteren bu durumun sebebi ile ilgili de açıklama yapılması gerekir. Eğer işverenin işyerinde çalışanlarının sayısı ondan az ise bu bildirimin yapılması kurum tarafından zorunlu tutulmuştur. Bildirim esnasında eksik gün formu ve belgelerin iletilmesi gerekir. Belgede eksik gün nedeni yazmalıdır. Belgenin posta yolu ile iletilemediği hallerde elden teslim edilmesi de kabul edilir.

SGK Eksik Gün Bildirimi Nedenleri Nelerdir?

SGK eksik gün bildirimi nedenleri oldukça geniştir. Bunlar arasında istirahat, doğal afet, disiplin cezası, genel hayatı etkileyen olaylar, gözaltına alınma, lokavt, grev, kısmi istihdam, tutukluluk, puantaj kayıtları, devamsızlık, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz doğum izni, diğer ücretsiz izin, ücretsiz yol izni gibi uygulamalar yer alır. Bu gibi durumların varlığı sebebiyle işe otuz günden az gelinmesi durumunda ilgili sebep işveren tarafından belgelendirilmeli ve eksik gün formu ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmelidir. Her bir nedenin kendine ait bir kodu vardır ve form doldurulurken bu kodların yazılması gerekir. Formun bildiriminin izleyen ayın 23’üne kadar yapılması şartı vardır. Bu süre içerisinde belge teslim aşaması tamamlanmalıdır.

SGK Eksik Gün Bildirimi Yapılmazsa Ne Olur?

SGK eksik gün bildiriminin yapılmaması hali durumunda cezai yaptırım uygulanır. Belgelerin sunulmaması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından asgari ücretin 1/8’i cezası verilir. Eğer bu durum SGK tarafından resen düzenlenirse verilecek olan ceza asgari ücretin yarısı da olabilir. Bunun haricinde eksik gün formunda eksik ya da hata varsa ilgili işverene SGK tarafından hatanın düzeltilmesi için süre verilir. Eğer hata verilen süre içerisinde düzeltilirse bu durumda ceza kesilmez. Düzeltme olmazsa ve bildirim ile bilgi eksikliği devam ederse maddi yaptırım uygulanacaktır. Eksik gün bildirimlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında işveren sorumlu tutulur.

Devletsel.com ekibi olarak sizlere bu makalemizde umarız sizlere fayda sağlayabilmişizdir bu ve bunun gibi konular için sitemize burdan ulaşabilirsiniz.

 

Sıradaki içerik:

SGK Eksik Gün Bildiriminde Nelere Dikkat Edilir?