sv

Tarihi Çağlar Hangi Olayla Başlar?

812 Okunma — 06 Ağustos 2020 17:59
tarihi caglar hangi olaylarla baslar

Tarihi Çağlar Hangi Olayla Başlar?


Tarih, tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar olmak üzere iki farklı başlık altında incelenmektedir. Tarih öncesi çağlar ise Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu devrin başlangıcı, insanın ortaya çıkışı ve taştan eşyalar yapmasıyla başlamıştır.

Ardından ilk maden olarak bakırın kullanılmasıyla da Maden Devri başlamıştır. Genel kültür amacıyla bu devirlerin alt dönemlerini de bilmekte fayda vardır. Taş Devri; Kaba, Yontma ve Cilalı olmak üzere 3 dönemden oluşmuştur. Maden Devri ise Bakır, Tunç ve son olarak Demir dönemlerinden oluşmuştur. Bunlardan sonra da Tarihi Çağlar başlamıştır. Tarihi Çağlar 4 bölümde incelenmektedir. Bunlar; İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’dır.

 

Tarihi Çağlar Hangi Olayla Başlar?

İlk Çağ 

 

1845

 

Araştırmalar sonucu edinilen bilgi gösteriyor ki İlk Çağ 1.5 milyon yıl önce yani milatta önce 3200 yılında başladı. Bu tarihin bilinebilmesinin sebebi, Sümer yazısının keşfedilmiş olmasıdır. Yazının icadıyla başlayan dönem, milattan sonra 375 yılında Kavimler Göçü ile son bulmuştur.

Orta Çağ

 

bizar1

 

Orta Çağ milattan sonra 375 yılında Kavimler Göçü ile başlamıştır. Kavimler Göçü’nün sebebi, Çin ve Avar’ların baskısı sonucunda insanların Avrupa’ya kaçmak istemesidir. Ayrıca iklim şartları da insanların yaşam koşullarını kötü yönde etkilemekteydi.

Bu hareketin sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, derebeylik rejimi ortaya çıkmış ve Avrupa’da günümüzde yaşayan topluluklar oluşmuştur. Büyük değişimler sebebiyle bu olay, Orta Çağ başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu çağ İstanbul’un Fethi ile kapanmıştır.

Yeni Çağ

 

4ed4d0302ff18946918f1bda3caa3eaa

 

1453 yılında İstanbul’un Fethi ile Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başlamıştır. İstanbul’un Fethi’nin sebepleri; konumunun jeopolitik açıdan çok önemli olması, Rumeli ve Anadolu yakalarında bütünlük sağlayacak olması ve ticaret merkezi olmasıdır. Bu olay sonucunda 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.

Osmanlı, büyük siyasi üstünlük sağlamış ve ilerlemesi hızlanmıştır. Türklerin saygınlığı artmış ve İslam daha çok tanınan, kabul gören bir din olmuştur.

Yakın Çağ

 

Antonio Ciseri Ecce Homo

 

1789 yılında Fransız İhtilali ile birlikte Orta Çağ kapanmış Yeni Çağ başlamıştır. Fransız İhtilali sebepleri; halkın sürekli soylular ve rahipler tarafından ezilmesi, vergilerin çok fazla artması ve dönemin bazı yazarlarının fikirlerinin halkı derinden etkilemesidir. Bu ihtilal dünyayı çok fazla değiştirmiştir.

Tüm dünyada milliyetçilik hareketleri başlamıştır. Egemenlik artık halkın olmuştur ve halk eskisi gibi ezilmeyeceğini yüksek mertebelere kanıtlamıştır. Çoğu devlet, bu akımın güçlenmesiyle yıkılma sürecine girmiştir. İnsan Hakları uluslararası bir bildiriye dönüştürülmüştür.

Fransız İhtilali’nin yanı sıra Yakın Çağ’ın başlangıç tarihi olarak Sanayi Devrimi de kabul edilmektedir. 18 ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da başlamıştır. O yıllarda yeni buluşlar epey artmış ve buhar gücüyle çalışan makineler endüstri alanında çoğalmıştır.

Bu devrimin sebepleri; insan nüfusunun artması ve yaşam kalitesinin de artmaya başlamasıdır. Eski yıllarda kolayca ulaşılamayan çoğu ürün, artık daha bol bulunuyor bu da düşük bütçeli insanlar için dahi ihtiyaç haline geliyordu. Bu durum üretime olan talebi de arttırmıştır.

Devletsel.com ekibi olarak sizlere bu makalemizde umarız sizlere fayda sağlayabilmişizdir bu ve bunun gibi konular için sitemize burdan ulaşabilirsiniz.

 

 

Sıradaki içerik:

Tarihi Çağlar Hangi Olayla Başlar?