sv

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kaç Asker Var?

237 Okunma — 24 Temmuz 2020 01:26
Turk Silahli Kuvvetlerinde

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kaç Asker Var?

TSK (TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ)

Türk Silahlı Kuvvetleri kara, deniz hava olmak üzere 3 kuvvet komutanlığından oluşmaktadır. Türk silahlı kuvvetlerinin görevi: Türkiye cumhuriyetini havadan, karadan, denizden gelebilecek her biçimli saldırıya karşı silahlı olarak korumak, Savaş sanatını öğrenmek ve öğretmek, Devletin bekasını sağlamaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Personel sayısı Kaçtır?

Kasım 2019 verilerine göre aktif personel sayısı 409. 182’dir. Rezerve birliklerin sayısı ise 380.000’dir. Toplam da 789.182 personele sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genel Özellikleri Nedir?

Türk silahlı kuvvetleri 2020 yılında 20 milyar dolarlık harcama yapmıştır. Bu harcama Gayri safi millî hasılanın %1,7’sini oluşturmaktadır. Kuruluşu sembolik olarak M.Ö 209 yılına dayanmaktadır. Şu an da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başındaki isim yani Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’dir. Ayrıca şu belirtmek gerekir ki Türk silahlı kuvvetlerinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da etkin bir rol oynamaktadır. Buna örnek vermek gerekirse: Afganistan’da 1500, Irak’ta 1030, Bosna-Hersek’te 480,  Kosova ‘da 380,  Somali’de 200,  Libya’da 35 askeri bulunmaktadır.

Turk Silahli Kuvvetlerinde

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Geçmişi Nedir?

Sembolik olarak bilgi vermek gerekirse M.Ö 209’a dayanmaktadır. Bir yüzyıl geriye gelirsek 1920’li yıllara yani Mondros Mütakeresi’nden sonraki döneme dayanmaktadır. Mondros Ateşkes anlaşması ile 50.000 askere indirilen Osmanlı ordusundan kalan 15 ve 20.kolordular TBMM vasıtası ile kurtuluş savaşından sonra düzenli hale getirilerek Günümüzdeki Türk silahlı kuvvetlerinin temelini oluşturmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Girdiği Savaşlar Nelerdir?

Türk Silahlı kuvvetlerinin kayıtlarına geçen şu ana kadar ki girdiği ve sonuçlandırdığı 3 savaş vardır.

1-Kurtuluş Savaşı:  1. Cihan harbinden yenik ayrılan Osmanlı devletinin kapitüle etmek isteyen ihtilaf devletlerine karşı girişilen savaştır.

2-Kore Savaşı:  SSCB’nin baskısından kurtulmak isteyen Türkiye cumhuriyetinin NATO ittifakına girmek için bulunduğu savaştır. Türkiye Bu savaşa 1 tugay ile katılım sağlamıştır.

3-Kıbrıs Harekâtı:  “Ayşe tatile çıksın” genel olarak Türk genel kültüründe bilinmekle beraber savaşın sebebi Kıbrıs adasındaki Rum çetecilerin Enosis’in gerçekleştirmek amacı ile Türklere soy kırımı sonucu Türkiye cumhuriyetinin giriştiği siyasi ve askeri mücadeledir. Harekat sonucunda Rum birlikleri yenilgiye uğratılmış, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs’ın  toprak bütünlüğünün %36,5’ini oluşturan yeni bir Türk devleti kurulmuştur.

Not: Suriye ve Libya savaşları henüz devam ettiğinden dolayı bu listeye dahil edilmemiştir.

Türk Silahlı kuvvetleri yapılanması nedir?

1-Kara Kuvvetleri Komutanlığı:  UzmanKomando, Topçu, Mekanize, Piyade gibi sınıflardan toplamda 66 tugayı bulunmaktadır. Yaklaşık personel sayısı 550.000’dir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan temel kuvvettir. Hava ve Deniz kuvvet komutanlıkları ile mukayese edildiğinden Türk silahlı kuvvetlerinin en kapsamlı  gücüdür.

2-Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Kara Kuvvetlerinden sonra gelen En kapsamlı ikinci güçtür. Envanterinde 2000’nin üzerinde hava aracı bulunmaktadır.

3-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:  Yaklaşık olarak 55.000 kişilik personeli, Savaş gemisi ve denizaltı gibi Deniz savaş araçları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kapsamlı üçüncü gücüdür.

Sıradaki içerik:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kaç Asker Var?