sv

Uzman Erbaş Başvuru Şartları

265 Okunma — 19 Temmuz 2020 21:06
Uzman Erbaş Başvuru Şartları

Uzman Erbaş Başvuru Şartları Nelerdir ?

Milli Savunma Bakanlığı Jandarma uzman erbaş alımları yıl içinde farklı zamanlarda olabilmektedir. Uzman erbaş olabilmek için en az lise mezunu ve aynı zamanda da 20 ile 27 yaş arasında olmak gerekmektedir.

Bu şartları taşıdığına inanan herkes jandarma uzman erbaş alımlarına başvuru yapabilmektedirler. Jandarma uzman erbaş alımları için başvuran kişilerde askerlik şartı aranmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamaya göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dışarıdan uzman erbaş alımı yapılmayacağını belirtmiştir. Ama sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edeceklerini de belirtmişlerdir. Eğer süreç içerisinde uzman erbaş ihtiyacı olur ise bu ihtiyaç, belirtilen şartları yerine getiren sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır, şeklinde açıklama yapmışlardır.

Uzman Erbaş Nedir? Uzman Erbaş Başvuru Şartları.

3269 numaralı Uzman Erbaş Kanuna göre şartları yerine getiren, aynı zamanda da uzman çavuş ve uzman onbaşı olmaya hak kazanmış kişilere uzman erbaş denmektedir. Uzman erbaşlar; 2 yıldan az, 5 yıl süreden fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı’na üye olmuş olurlar. Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş rütbesine sahip asker kişi sayılırlar. Muvazzaflık görevi sırasında ve yedek oldukları dönemlerde iken göreve çağrıldıklarında er ve emsal rütbedeki erbaşların amiri olup; cezai müeyyideler ile yargılama konusunda da er ve erbaşların tabi olduğu hükümlere uygun olurlar.

Uzman Erbaş Başvuru Şartları

Uzman Erbaş Başvuru Şartları. Jandarma Uzman Erbaş Alımı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Uzman Erbaş olabilmek için hangi şartlar olmalı, gelin birlikte maddeler halinde inceleyelim.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın yanı sıra erkek olmak gerekmektedir.
 • Lise ya da daha üst düzey bir eğitime sahip olmak.
 • Nüfus cüzdanına göre 27 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak. Ayrıca askerlik hizmetini yapma şartı başvuru için aranmamaktadır. Ama askerlik görevini yaparken başvuran adaylar için Birlik Komutanlıkları tarafından düzenlenen Nitelik Belgesinden 80 puan ve daha üzerinden not almış olmak gerekmektedir.
 • Askerliğe elverişli değildir raporu olmaması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak olan adayların hem 27 yaşını bitirmemiş olması, hem de askerlik hizmetinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak.
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl süre ile görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içinde ve 29 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet verenlerin, başvurunun son gününden itibaren üç yılını doldurmuş ve takip eden dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar mülakata gelirken yanlarında, ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi getirmeleri gerekmektedir.
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçiş yapan kişilerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulmaktadır. Uzman erbaş olarak atanan kişiler, atandığı eğitim yerine doğrudan katılmak zorundadır. Üç yıllık süreyi doldurmuş, ama takip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin başvuruları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda kabul edilmektedir.
 • Üç yılını doldurmadan tek taraflı olarak sözleşmesi iptal edilmiş veya ayrılmış olanların başvuruları kabul edilmemektedir.
 • Taksirli suçlar sebebiyle 6 ay veya daha fazla süre ile özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya çarptırılmamış olmak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Kurumuna karşı, başvuru yapan adayın herhangi bir şekilde kötü bir durum içine düşürmemesi, askerliğin şeref ve haysiyetiyle örtüşmeyecek eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışlarıyla yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak gerekmektedir.
 • Adayların vücut yapısının son derece düzgün aynı zamanda da, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan adayların dilinde pelteklik, konuşma sırasında tutukluk ve de kekemelik gibi bunlara benzer herhangi bir konuşma özrü bulunması gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi bir kusuru veya eksiği olmayan herhangi bir  Türk vatandaşı olan bireyler rahatlıkla başvuruda bulunabilirler.

 

 

Sıradaki içerik:

Uzman Erbaş Başvuru Şartları