sv

Yasama Erkinde e-Devlet

169 Okunma — 11 Eylül 2020 16:07
Yasama Erkinde e-Devlet

Yasama Erkinde e-Devlet

Yasama Erkinde e-Devlet. e- Parlamento kavramından ve e- Parlamento uygulamalarının ortaya çıkışından, e Parlamento sisteminin işlevlerinden,ülkemizde e- Parlamento uygulamalarına yönelik akademik çalışmalardan ve Dünyada kullanılan e-Parlamento uygulamalarından bahsedeceğiz. Parlamento kavramı Fransa’da krallık zamanında “vilayetlerde bulunan meclis” anlamına gelen Fransızca “parlament” sözcüğünden gelir. Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğü ise parlamento kavramının, İtalyanca “parlamento” sözcüğünden geldiğini yazar. Türk Dil Kurumunun Tarih Terimleri Sözlüğü ise kavramın, İngilizce “parliament” (parliment) sözcüğünden türediğini belirtir. Bu doğrultuda, her türetilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

Elektronik parlamento yani e-Parlamento kavramı ise en basit şekliyle; yasama organlarında veya parlamentolarda,bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı olarak tanımlanabilir. İlk olarak parlamentolar, teknoloji kullanımı yoluyla,kendi iç işleyişlerini daha verimli bir hale getirebilirler. İkinci olarak da başta vatandaşlar olmak üzere, siyasal sürecin diğer aktörleri ile ilişkilerinde teknolojiden faydalanabilirler.

E-Parlamento olgusunun ilk örnekleri,e-Devlet alanındaki gelişmelere paralel bir şekilde, kendini ilk önce,ulusal parlamentoların resmî web sitelerinin kurulması şeklinde göstermiştir. İlerleyen dönemlerde ise web sitelerine ek olarak; mobil platformlar üzerinden ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla,parlamento ile ilgili bilgi ve hizmet sunumu da yaygınlaşmaya başlamıştır. E-Parlamentoların ortaya çıkış ve gelişme sürecinde, çeşitli faktörler etkili olmuştur. e-Parlamento uygulamalarının ortaya çıkmasında vatandaş talebinden ziyade parlamentoların tarafından arzın daha etkili olduğunu belirtmek gerekir. E-Parlamentoların ortaya çıkmasında önemli bir diğer faktör ise Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin,parlamentolarda teknolojinin daha fazla kullanılmasını teşvik etmesidir.

Yasama Erkinde e-Devlet

Yasama Erkinde e-Devlet

Aynı zamanda Parlamentolarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Küresel Merkezi gibi uluslararası merkezler ile ParlamentolarArası Birlik gibi bazı küresel birlikler de e-Parlamentoların gelişiminde önemli roller oynamışlardır. e-Parlamento uygulamalarının başlıca işlevleri, Bu düzeylerden ilki, bir kurum olarak parlamentoların yerine getirdiği işlevler hakkında, elektronik ortamda bilgi ve hizmetlerin sunulduğu kurumsal düzeydir. İkinci düzey ise, parlamentolarda görev yapan milletvekillerinin bilgi sundukları,bireysel düzeydir.

Kurumsal düzeydeki e-Parlamento faaliyetleri ise kendi içerisinde. Bunlar; yasama sürecine katılım, iletişim ve temsil ve son olarak denetim ve gözetimdir. e-Parlamento olgusunun gelişmesine paralel olarak bu konuya yönelik ülkemizde, önemli akademik çalışmalar da yapılmıştır. Fakat bu konuya karşı gösterilen akademik ilgi,e-Devlet konusuyla karşılaştırıldığında oldukça sınırlı kalmıştır. E-Parlamento konusu ile ilgilenen akademisyenlerden biri Uğur Sadioğlu’dur. Sadioğlu, Türkiye’de, meclis düzeyinde e-Devlet uygulamalarının durumunu inceleyen bir çalışma yapmıştır.

Bu çalışmanın vardığı önemli sonuç ise gerek alt yapı gerekse de vatandaşlara sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi bakımından,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin performansının, küresel ortalamanın üzerinde olduğudur. Çalışma ile tespit edilen en temel eksiklik işe vatandaş-milletvekili etkileşiminin tek yönlü ve yetersiz oluşudur. Sadioğlu’nun bu öncü çalışmasını takiben Sobacı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmî kurumsal web sitesinde,e-Katılım açısından vatandaşlara ne gibi imkanlar ve katılım kanalları sunduğunu incelemiştir.

Sobacı, e-Katılım kanallarının yetersiz olduğunu tespit etmiş ve bu durumun Türkiye’nin siyasal kültürünün e-Katılıma uygun olmaması ile açıklamıştır. E-Parlamento konusunda Diğer bir deyişle, resmi bir kurumsal web sitesi vasıtasıyla bilgi ve hizmet sunmak,parlamentolar için küresel bir hizmet sunma standardı haline gelmiş gibi görünmektedir. Dünyadaki e-Parlamento uygulamalarında dikkat çeken bir başka husus ise, parlamento seçimlerinde e-Oylama sistemlerinin kullanılmasına başlanmasıdır. Örneğin; Estonya’da e-Oylama sistemi etkin olarak kullanılmaktadır.

Bu noktada dünya genelinde oldukça çeşitli e-Parlamento uygulamalarının olduğunu belirtmekte fayda vardır.

ABD Kongresi web sitesi ise bu alandaki ilk örneklerinden birisidir. Bir başka e-Parlamento örneği ise Şili’deki “sanal senatör” uygulamasıdır. Bu uygulama, katılım ve denetim işlevleri açısından en orjinal ve ilgi çekici e-parlamento uygulaması olarak ele alınabilir. Sanal senatör uygulaması, parlamentoda oy kullanmak isteyen vatandaşların, kendilerini sanal senatör olarak kaydetmelerine imkân tanıyan bir sistemdir. Böylece Şili vatandaşları, parlamentoda verilecek kararlar hakkında oy kullanma imkanına sahip olurlar.

Sanal senatör uygulamasının temel amacı, vatandaşların geri bildirim kanallarını çeşitlendirip zenginleştirerek,yasama sürecine katılımını ve milletvekili-vatandaş etkileşimini teşvik etmektir. E-Parlamento uygulamalarının denetim işlevi açısından ilginç ve öğretici örneklerinden bir diğeri de Brezilya Senatosu’ndaki Bütçe Bilgilendirmesi ve Denetimi uygulamasıdır. Bu uygulama içerisinde, Federal hükümet bütçesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alır. Vatandaşlar da bu uygulama üzerinden hem Federal Mali Yönetim Sistemi’ne hem de kamu plan ve bütçelerine ilişkin diğer veri tabanlarına, kolayca erişim sağlarlar.

E-Parlamento uygulamalarının bir diğer kayda değer örneği ise, Avrupa Parlamentosu Ziyaretçi Merkezi veya diğer adıyla Parlamentarium (Parlamentaryum)’dur. Vatandaşlar Parlamentarium (Parlamentaryum) üzerinden, Avrupan Parlamentosunu ve Avrupa Birliği kurumlarını anlatan yüzlerce multimedya gösterimini burada inceleyebilmektedirler. Bilgi Toplumu ve e-Devlet programımızın Yasama Erkinde e-Devlet: e-Parlamento hakkında bilgiler aktardık.

 

Sıradaki içerik:

Yasama Erkinde e-Devlet