sv

Yerel Yönetimlerde E-Devlet

134 Okunma — 11 Eylül 2020 16:25
Yerel Yönetimlerde E-Devlet

Yerel Yönetimlerde E-Devlet

Yerel Yönetimlerde E-Devlet. E-Yerel Yönetim kavramının tanımından ve boyutlarından, e-Yerel yönetim konusunda yapılan araştırmalardan ve son olarak,ülkemizde ve dünyada e-yerel yönetim uygulamalarının bazı örneklerinden bahsedeceğiz. E-Yerel Yönetim kısaca, e-Devlet faaliyetlerinin yerel yönetim düzeyinde gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla e-Devlet ve e-Yerel Yönetim kavramları arasındaki fark; iki kavramın doğası ve içeriğinden değil, faaliyetlerin gerçekleştirilme düzeyinden kaynaklanır. Bu nedenle e-Yerel Yönetim uygulamalarını e-Devlet faaliyetlerinin bir alternatifi olarak değil; yerel yönetimler düzeyinde gerçekleştirilen tanımlayıcı bir unsur olarak görmek gerekir.

E-Devlet uygulamalarında olduğu gibi, e-Yerel Yönetim uygulamalarının da idari ve siyasi olmak üzere E-Yerel yönetim uygulamalarının idari boyutu; bilgi ve hizmet sunum süreçlerinin hızlı, kolay, düşük maliyetli, kaliteli, kullanıcı odaklı ve Avrupa Birliği standartları ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesidir. E-Yerel Yönetim uygulamalarının siyası boyutu ise yerel yönetim faaliyetleri ve hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik,katılım ve denetim gibi unsurların güçlendirilmesi ve idari ve siyasi meşruiyetin arttırılmasıdır. Diğer bir deyişle; elektronik ortamda bilgi ve hizmet sunan bir belediye, kurumsal çevresindeki aktörlerle etkileşim halinde ve uyumlu bir biçimde faaliyetlerini yürütmek durumundadır.

Yerel Yönetimlerde E-Devlet

Yerel Yönetimlerde E-Devlet

Bu kurumların tavsiyesinden hareketle de belediye, e-Yerel yönetim faaliyetini şekillendirebilir. Yerel yönetim birimlerinde teknoloji kullanımı konusu, somut olarak ilk kez, gelişmiş ülkelerde bilgisayarların birçok farklı sektördeki işyerlerine büyük sayılarda girmeye başladığı başlığı altında incelenmiştir. Akıllı kent kavramı, “mevcut tüm teknoloji ve kaynakları akıllıca ve eşgüdümlü bir şekilde kullanarak kent merkezlerini geliştirmek;bütünleşmiş, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler ortaya çıkarmak”şeklinde tanımlanabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İBB Cep Trafik Uygulaması ve Oslo kentinin akıllı sokak aydınlatması sistemlerini kullanması,akıllı kent uygulamalarının iyi birer örneğini oluşturur.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de e-Yerel Yönetim konulu akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar özellikle, itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin bu alanın ilkleri arasında yer alır. Kaya Bensghir bu çalışmasında, bilgisayara dayalı yönetim destek sistemlerinin, yerel yönetimlerde ortaya çıkışını ve gelişme sürecini incelemiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen bir diğer önemli çalışma ise Türkiye Bilişim Derneği’nin, Derneğin ayrıca, Türkiye’deki e-Belediyecilik uygulamalarını detaylı olarak takip eden, bir “E-Belediyecilik Dergisi” de mevcuttur.

Konu ile ilgili bir diğer dikkat çekici çalışma dizisi ise Polat tarafından, Türkiye Bilişim Vakfı’nın yayınladığı Bilişim Ansiklopedisi’ne yazılan“Türkiye’de e-Belediye” maddesidir. Günümüz Türkiye’sinde, pek çok türde e-Belediye uygulamaları ile karşılaşmak mümkündür. Hatta Örneğin Artvin Belediyesinin yapmış olduğu Engelsiz Belediye Projesi,e-TR (e-TeRe) ödüllerine layık görülmüştür. Ülkemizdeki bir diğer ilginç uygulama, Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Açık Veri Portalı’dır. Bu portal ile Şahinbey Belediyesi “Orta Ölçekli Belediyeler” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Açık Veri Portalı aynı zamanda Türkiye’de bir yerel yönetim birimin kurduğu ilk açık veri portalı olması bakımından da oldukça önemlidir. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da oldukça başarılı-Yerel Yönetim uygulamaları söz konusudur. Hatta başarılı e-Yerel Yönetim uygulamaların tespiti için, çeşitli kurum ve kuruluşların hazırladıkları raporlar söz konusudur.

Örneğin Birleşmiş Milletler tarafından Çapında Belediyelerde E-Yönetişim raporu bunun iyi bir örneğidir. Bu raporda ise Bu uygulama, yapılan başvurunun belli bir anda hangi ofiste ve hangi çalışanın masasında olduğu, ne zamandır o noktada beklediği ve bir sonraki aşamada nereye gideceği hususlarının kolaylıkla görülmesini sağlayan bir uygulamadır.

Sıradaki içerik:

Yerel Yönetimlerde E-Devlet