sv

Yüksekokul İle Fakülte Arasındaki Farklar

131 Okunma — 20 Şubat 2021 11:47
fakulte ile yuksekokul arasindaki fark 1200x690 1

Yüksekokul İle Fakülte Arasındaki Farklar

Yüksekokul ile Fakülte arasındaki farklara baktığımızda şöyle açıklayabiliriz. Fakülte; 4 veya 6 yıllık üniversite eğitimi veren ve tek bir alanda yoğunlaşan üniversite birimleridir. Kısaca lisans eğitimi veren ve dört yıllık okullar olarak adlandırılan eğitim okullarıdır. Fakülte ve üniversite arasındaki farkı şu şekilde açıklayalım. Yükseköğretim kurumlarından farklı olarak, üniversitelere bağlı lisans eğitimi veren fakülteler, ana dal için uygulamalı eğitim yerine akademik eğitim verme eğilimindedir.

Üniversiteler, üniversitelere bağlı üniversitelerde lisans eğitimi veren eğitim kurumlarıdır, ancak uygulamalı eğitim için kurulmuş olmaları nedeniyle fakültelerden farklıdırlar. Üniversiteler de dört yıllık eğitim sağlar, ancak işlevsel olarak fakültelerden ayrı okullardır. İş unvanları ve diplomalar açısından fakülteler arasında bir fark yoktur. Fakülte üniversite birimleri olmalarına rağmen, eğitim ve operasyon açısından farklılık gösterirler. Yükseköğretim kurumları, yükseköğretim kurumları statüsündedir ve kıdemli uygulayıcı olmaya uygun profesyoneller yetiştirebilirler. Yukarıda da belirtildiği gibi akademik yıl her fakülte gibi 4 yıldır.

fakulte ile yuksekokul arasindaki fark 1200x690 1

Yükseköğrenim süresi 4 yıl, meslek okullarının süresi 2 yıldır. Lisans öğrencileri veya dört yıllık üniversiteler olarak adlandırılan eğitim kurumları, uygulamalı bilim okulları olarak adlandırılır ve işlevleri fakülte ile aynıdır. Fakülte, üst düzey eğitim ve öğretim sağlayan, bilimsel araştırma ve yayın yapan, üniversiteler ve benzeri kurumlarla bağlantı kurabilen yükseköğretim kurumlarıdır. Bölümlerden oluşmakta ve her bölüm ayrı bir eğitim planı uygulamaktadır. Öğretmenlerin bir eğitim planı varsa, bölümler olacaktır.

Üniversite, belirli ana dalların eğitim ve öğretimine odaklanır ve çeşitli bölümlerden her bölüm farklı bir eğitim planı uygular ve ana sanatlardan oluşur. Fakülte birçok bölümü içeren dört yıllık bir eğitim bölümüdür. Mesleki eğitim esas olarak yükseköğretim kurumları tarafından verilmesine rağmen, bölümler esas olarak akademik eğitim vermeye çalışmaktadır. İkisi arasında unvan veya diploma açısından bir fark yoktur. Lisans veya lisansüstü okul dediğimiz okullara genellikle uygulamalı bilimler denir ve fakülteden hiçbir farkı yoktur. Kalite açısından hedefler geliştirmek ve eğitim, sanat ve bilim ile ortak bir temel oluşturmak. Fakülte 4 yıllık eğitim verirken, meslek okulu 2 yıllık eğitim vermektedir.

 

Sıradaki içerik:

Yüksekokul İle Fakülte Arasındaki Farklar